zondag 25 januari 2009

Wiki: de Bulgaarse Zeehamster

Het volgende artikel is tot stand gekomen door de samenwerking tussen onderzoekers van Proudlot NV (A.M. Lotgering jr) en Leggit (A. Beens) en is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd tussen 14 januari 2009 t/m 25 januari 2009.


Afb 1: Bulgaarse Zeehamster

De Bulgaarse Zeehamster (bulgaris mare Mesocricetus auratus) is een op 14 januari 2009 gesignaleerd familielid van de Syrische hamster. Tot nu toe is de Zeehamster alleen in Bulgarije aangetroffen, waar hij zijn naam dan ook aan dankt. Het lichaam heeft een gemiddelde doorsnede van 15 centimeter met een staart welke een gemiddelde lengte heeft van 7 centimeter. De Bulgaarse Zeehamster onderscheid zich binnen zijn soort op twee manieren.


Afb 2: Zuid Bulgaarse Zeehamster

De Zuid Bulgaarse Zeehamster word gekenmerkt door een gladde vacht en spitse kop. Zijn vacht word glad gehouden door de uitscheiding van een olie door klieren welke zich op zes punten langs de ruggenwervel bevinden. De Zuid Bulgaarse Zeehamster is solitair, en dat betekent dat hij agressief optreed tegen soortgenoten (behalve als deze geslachtsrijp zijn). Ze worden ongeveer 1,5 tot 2 jaar oud.
Het dieet van deze Zeehamster bestaat voornamelijk uit wasnoten en garnalen.


Afb 3: Jachttechniek op inheemse vis van de Noord Bulgaarse Zeehamster

De Noord Bulgaarse Zeehamster word gekenmerkt door een distinctief kleurenpatroon over het hele lichaam van wit, groen en rood. Er is nog weinig bekend over deze bijzondere diersoort, behalve dat hij zijn gebrek aan kieuwen compenseert door een snorkelvormigaanhangsel waardoor hij langere tijd onder water kan blijven.
Het dieet van deze Zeehamster bestaat voornamelijk uit wasnoten en garnalen, maar er is ook een foto ontwikkeld waaruit bleek dat deze Zeehamster ook vis eet, of in ieder geval zijn best doet om ze te vangen.


Afb 4: Sherlock Zeehamster

In hetzelfde gebied werd nog een afwijkende soort geobserveerd, maar er is nog niet bevestigd of deze Zeehamster (de Sherlock Zeehamster,
detectivis mare Mesocricetus auratus)) tot dezelfde soort behoort of dat dit een mutatie betreft van de Noord Bulgaarse Zeehamster.